Σεβαστείας 46, Πευκάκια, Νέα Ιωνία, Αττική, Τ.Κ. 14231

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102715900

Facebook: Σπουδαστήρι (@Spoudastiri)