Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Λοιπές Γλώσσες
Σχολική Μελέτη
Μέση Εκπαίδευση
Διδάσκουμε τους μαθητές μας με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα τους, τον ελεύθερο χρόνο τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους