Γερμανικά

Η Γερμανική αποτελεί μια ακόμα εναλλακτική επιλογή στη δεύτερη ξένη γλώσσα για τους μαθητές μας στην Τετάρτη ή Πέμπτη Δημοτικού ώστε να προηγηθεί η εκμάθησή της στο κέντρο μας της διδασκαλίας στο Ελληνικό Σχολείο.

Προετοιμασία για εξετάσεις του Γερμανικού πτυχίου Goethe και του Αυστριακού ÖSD σε όλες τις βαθμίδες Α1-Α2-Β1-Β2-C1-C2 .

Αναφορικά με τους ενήλικες διατίθενται ταχύρυθμα τμήματα ειδικά προσαρμοσμένα στις επιμέρους απαιτήσεις.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι :

www.osd.gr

Goethe-Institut Griechenland