Στο σχολείο μας κάνουμε μαθήματα Αγγλικών τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.

Η εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας για τους μικρούς μαθητές ξεκινάει συνήθως στην ηλικία των 7-8 ετών, ανάλογα την ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού. Ενδεικτικά οι τάξεις οργνώνονται ως εξής:

Pre-Junior
Είναι η πρώτη επαφή των μικρών μαθητών με την Αγγλική γλώσσα. Εστιάζει στα οπτικοακουστικά ερεθίσματα και όχι τόσο στο γραπτό λόγο. Τραγούδια, παιχνίδια και εικόνες για ένα όμορφο ξεκίνημα. Το προσφέρουμε δωρεάν για όλους τους νέους μαθητές μας.
Α´-Β´ Junior
Σε αυτές τις τάξεις ξεκινάμε μαζί με τα παιδιά την πιο οργανωμένη εκμάθηση της γλώσσας. Θεμελιώνουμε σταδιακά βασικές έννοιες. Στόχος των πρώτων αυτών τάξεων είναι η κινητοποίηση και η ενθάρρυνση των μικρών μαθητών, ώστε να αγαπήσουν την γλώσα και να συνεχίσουν αβίαστα την μελέτη της στο μέλλον.
Seniors (A', B', C', D')
Τα παιδιά μεγάλωσαν! Πλέον τα παιδιά είναι αρκετά μεγάλα και μπορούμε να αρχίσουμε να εξερευνούμε πιο απαιτητικές έννοιες της γλώσσας προσεγγίζοντάς τες με πιο συστηματική μελέτη. Είναι ιδιαίτερα δημιουργικά χρόνια γιατί τα παιδιά διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες και είναι πλέον σε θέση να δομήσουν οργανωμένο λόγο και να έχουν μια βασική επικοινωνία χρησιμοποιώντας την γλώσσα. Ομαδικές εργασίες, θατρικά έργα και συζητήσεις εντός της τάξης πλαισιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
Pre-lower/Lower/Advanced (B1+, B2, C1)
Είμαστε πλέον έφηβοι. Τα παιδιά έχουν τις βασικές γνώσεις για να επικοινωνήσουν επαρκώςν στην Αγγλική. Παράγουν ολοκηρωμένο γραπτό και προφορικό λόγο. Η ολοκλήρωση αυτών των επιπέδων συνοδεύεται συνήθως με την επικύρωση των γνώσεων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
Proficiency (C2)

Σε αυτό το επίπεδο ολοκληρώνεται η εκμάθηση της γλώσσας.

Οι μαθητές που έχουν μια συνεχή επαφή με την εκμάθηση της γλώσσας καθ' όλα τα έτη, σε αυτό το επίπεδο ολοκληρώνουν πλέον τις σπουδές τους.

Όποιοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να κατακτήσουν αυτό το επίπεδο έπειτα από παύση εκμάθησης της γλώσσας για κάποια χρόνια, έρχονται σε επικοινωνίας μαζί μας και μετά από προσωπική συνομιλία διαμορφώνουμε μαζί το βέλτιστο πρόγρααμα σπουδών ως προς τις ανάγκες τους.

Υπάρχει ευελιξία ως προς την δημιουργία τμημάτων και ωραρίων.