Γαλλικά

Τα Γαλλικά μπαίνουν συνήθως στη ζωή των μικρών μαθητών σαν δεύτερη ξένη γλώσσα στην Τετάρτη ή Πέμπτη δημοτικού βάση του χρονοδιαγράμματος σπουδών του σχολείου μας με στόχο την απόκτηση Διπλωμάτων επιπέδου Β2 στην Γ’ γυμνασίου ή Γ2 στην Β’ Λυκείου.

Για τους ενήλικες υπάρχουν ταχύρυθμα τμήματα ειδικά σχεδιασμένα για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους : απόκτηση πιστοποίησης σε σύντομο χρονικό διάστημα ή πρακτική εξάσκηση εξοικείωσης με τη Γλώσσα.

Προετοιμασία για πτυχία :

Delf- Dalf – Sorbonne (IFA-Institute Francais d’Athens)

καθώς και

ΚΠΓ (Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας)- Υπουργείο Παιδείας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: www.ifa.gr