Άλλες Γλώσσες

Δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων Ιταλικής, Ισπανικής και Ρωσικής γλώσσας διαφόρων επιπέδων κατόπιν συγκεκριμένης ζήτησης και συνεννόησης.