Σχολική Μελέτη

Υπεύθυνη ενασχόληση με τη μελέτη μαθητών Δημοτικού-Γυμνασίου εστιάζοντας στις κάθε είδους δυσκολίες τους και συνδιάζοντας ενθάρρυνση και αυτονομία στις σχολικές εργασίες τους.